Valinin Görevleri

Vali, il mülkiyet amiridir. Vali yetkisinin devletten almaktadır. Görev yerleri il ya da merkez olmak üzere çeşitli yerlerde olur. Başarı gösteren valiler ülke genelinde kritik öneme sahip noktalarda görev alabilir. Valiler en başta şehir yönetiminde söz sahibidirler.

1- Mülki amiri olduğu ilde milli bayramlarda törenleri yönetir ve tebrikleri kabul eder.
2- Yerel yönetimlerin denetimlerini sağlar. Başbakanlıktan aldığı emirleri yerine getirir.
3- Kanunlarda belirtilen hükümleri valiler uygular. Kararlar ve hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.
4- İlin idaresi ve kalkınması için çalışmalar yapar. Kamu kurumlarının faaliyetlerini doğru şekilde yerine getirip getirmediğini denetler.
5- Daire başkanlıklarını gözetler. Devlet memurlarının atamalarını gerçekleştirir. Görüş ve bilgiler sunar. Detaylı raporları İçişleri Bakanlığına iletir.
6- Kurum ve kuruluşlarda devleti temsil eder.
7- İl sınırları içerisinde asayişin sağlanmasından sorumludur. Kolluk kuvvetlerine amirlik yapar.

Valilerin atanması İçişleri Bakanlığı’nca çıkartılan kararname Cumhurbaşkanlığına gönderilerek onaylandığı takdirde atamalar gerçekleşir. Valiler atanmadan önce merkezde görev yaparlar. Eğitimlerini tamamlayan valiler devleti temsil etmek için mülki amirler olarak atanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir