Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir

Türkler tarih boyunca çeşitli uygarlıkların kontrol altına girerek yaşamlarında değişiklik yapmışlardır. Yazı dilleri olan alfabeleri 5 farklı uygarlığın etkisine kalınarak değiştirilmiştir. Yazı dilimleri farklı olduğu gibi bulundukları bölgelere göre değişiklikler de kabul edilmiştir.

Göktürk Alfabesi: Hunlar, Göktürkler ve Türklerin kullandığı alfabedir. 38 Harften oluşur, sağdan sola yazılır.

Uygur Alfabesi: Uygurluların kullandığı alfabedir. 18 işaretten oluşur, sağda sola bitişik yazılır.

Arap Alfabesi: İslamiyet’in kabul edilmesi ile kullanılan alfabedir. 28 harften oluşur, Türklerin kullandığı alfabe 31-36 harften oluşmaktaydı. Sağdan sola yazılır ve okunur.

Kiril Alfabesi: 11 sesli, 27 sessiz toplam 38 harften oluşmaktaydı. Solan sağa yazılır ve okunur.

Latin Alfabesi: 8 tane sesli, 21’i sessiz harften oluşur. Soldan sağa yazılır ve okunur. Günümüzde en yaygın kullanılan alfabe olmaktadır. 1928 yılında kullanımı kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.