Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinde Etkili Şahsiyetler Kimlerdir

Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde o dönem yaşayan bir çok etkin kişilerin insanları yönlendirmesi ile oluştur. İslam dini hoşgörü dini, fakirlere yardım eden nasihat ederek insanlara yol göstermektedir. İslam dininin inanışları Kur’an-ı Kerim’in değerleri ile anlatılmış olmasıdır. Sünnet ışığından yola çıkılıp insanlara güzel ahlak, terbiye ve ibadeti öğretmektedir. Dini meselelerin çözümlerinde ise alim insanların etkisi olması Türkler için sıcak bakmalarını sağlamıştır.

İslam dininde inanç önemli yere sahiptir. İslam büyüklerinin sözü dinlenir ve takip edilirdi. Aynı uygulama Türklerde de etkili olmuştur. İnanışları doğrultusunda kendi yaşamlarını şekillendirirlerdi. İlk dinleri Gök Tanrı dini olup tek tanrıya inanırlardı. Kendi dinlerine yakın olduğundan inanışları kolaylaşırdı. Türklerin başında olan ve İslam dininin önde gelenleri Türklerin islam dinini kabul etmesini sağlamışlardır.

– Ebu Hanife
– İmam Maturidi
– Ahmet Yesevi
– Yunus Emre
– Ahi Evran
– Hacı Bektaş Veli
– Mevlana’dır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.