Türklerin Anadoluyu Yurt Edinme Sebepleri

Türkler yaşamlarını Orta Asya’da devam ettirirken yaşanan sorunlardan dolayı göç edip yurt değiştirmek zorunda kalmışlardır. Anadolu’ya göç edip yurt edinmelerinin sebepleri açıkça bellidir.

1-) Karahanlılar ve Gazneliler tarafından Horsan ve Maveraünnehir bölgelerinde yaşayan Oğuz Türkleri üzerindeki baskılar. Oğuzlar baskılar karşısında kendilerine yaşayacak yeni yurt arayıp göç etmek zorunda kalırlar. Anadolu’ya doğru göç eden Oğuz Türkleri burada gelişmişlerdir. Malazgirt savaşı ile birlikte Anadolu’nun kapısı kendilerine açılarak yeni yurtlarına kavuşmuşlardır.

Büyük Selçuklu Sultanları başta olmak üzere sultanların hepsi Oğuz Türklerinin Anadolu’ya göç etmelerini zorlaması.

Anadolu’nun hayvancılık ve tarım bakımından elverişli topraklar olmasından dolayı gelişleri.

Gaza ve ganimet anlayışını İslam dininde benimsemelerinden dolayı göç etmeleri.

Anadolu’da yaşayan halkın yönetimden memnun olmayarak yeni yönetim arayışı içersinde giriş olması. Gelişmeleri ve kendilerine katılacak bir çok milletin olması etkili olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir