Türkler Anadolu’ya Ne Zaman Nasıl Geldi

Türkler tarih sahnesi boyunca Anadolu topraklarına hükmetmiş ve sınırları içerisinde tutmuşlardır. Anadolu’ya gelişi konusunda çeşitli tezler atılmış ancak tarihsel bir gerçek var Türkler Malazgirt Savaşı’ndan sonra bu topraklara geldiğidir. Çeşitli tarihçilere göre 1071 gösterilmesine rağmen Sümerlerin Türk olduğu daha önceden geldiği tez olarak sürülüyor.

İspatlanmış ve kesin bilgi ise Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapıldıktan sonra zafer kazanılmasıyla Türklere Anadolu’nun kapısı açılmıştır. Uzun yıllar boyunca Orta Asya’da yaşam sürdüren Türkler, Malazgirt zaferinin ardından Anadolu topraklarını evleri olarak benimseyerek hareket etmiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklerin zaferi ile sonuçlanması Anadolu topraklarına göçün kapısını sonuna kadar açmıştır.

Malazgirt Meydan Muharebesi, 1071 senesinde Büyük Selçuklular ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaş olma özelliğini de taşımaktadır. Selçukluların zaferi ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılarak göç etmelerine imkan tanımıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir