Türkiyede Nüfus Dağılımını Etkileyen Faktörler Nelerdir

Ülkemizde nüfus dağılımını sekiz faktör belirler. Bunlar nüfus dağılımında yön ve şekil belirlenmesinde etkilidir.

İklim özellikleri: Sıcak ve ılıman iklime sahip olan yerlerde nüfus yoğunluğu daha fazla, soğuk ve doğu kesimlerde seyrektir.

Yer şekilleri: Yüksek ve engebeli yerlerde nüfus oranı seyrektir. Bunlar Doğu Anadolu, Taşeli platosu ve menteşe yöresidir.

Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu yerlerde nüfus yoğunluğu yüksektir. Ekonomik anlamda gelirleri sağlamak için yoğun olarak kullandıkları yerleşim yerleridir.

Sanayileşme: Ekonomik anlamda gelişimi sağlayan sanayi yerlerinde nüfus oranı fazla olur. Kıyı kesimler ve başta olmak üzere Marmara, Akdeniz, Ege bölgelerinde ağırlıklıdır.

Tarım: Tarımcılığın geliştiği yerlerde nüfus fazladır. Üretim olması ile iş istihdamı daha fazla olur.

Yer altı kaynakları: Madenler ekonomik olarak önemli gelir kaynaklarından görülmektedir. Nüfus yoğunluğuna etki eder ve bulundukları yerlerde nüfus yoğunluğu görülür.

Turizm: Ülkemize başta Ege olmak üzere Akdeniz ve Marmara bölgesinde yoğunluk vardır. Tarihi ve doğal güzelliklerin varlığı ekonomik olarak katkı sağladığından nüfusu daha fazladır.

Ulaşım: Ulaşım yollarının kolay olduğu yerlerde nüfusta artış görülür. Sanayileşme genelde bu bölgelerde ağırlık olduğundan dolayı nüfusta fazla olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir