Türk Destanlarının Özellikleri

Tarih boyunca kurulan bir çok Türk devleti olmaktadır. Devlet kurmuş ve yaşanılan süreç içinde halk arasında Türk destanları oluşumu sağlanmıştır. Türk destanlarının en belirgin özellikleri şöyle;

Ozanlar kopuz eşliğinde dile getirir.
Ozan tarafından derlenerek tamamlanır.
Tarihimizde iz bırakan olaylar üzerinde destanlar oluşturulur.
Türk toplumunun mili karakter, gelenek ve göreneklerine bağlı şekilde destanlar anlatılır.
Türk toplumunun sosyal hayatına ağırlık verilmiştir.
Türk boylarının tarihi hakkında bilgilere yer verilir.
Destanlarda kadın, ağaç, ışık, kurt gibi nesnelere ağırlık verilmiştir.
Tarihi destanlar Türk milletinin duygu ve düşüncelerini yansıtır.
Destanlarımız hakkındaki bilgiler Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinden elde edilmiştir.

Destanlar bir millet hakkında çok şey anlatmaktadır. İnsanların tarihini anlattığı gibi onların bilgi sahibi olmasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir