Toplumcu Şairler Niçin Serbest Nazım Biçimini Kullanmışlardır

Toplumcu şairler, şiirlerinde şiirsel üslup yerine daha çok temanın etkisinde kalarak çalışmalar yapmıştır. Eserlerinde tema etkisi vurgulanarak gösterildiği bilinmektedir. Şiirleri daha çok anlatım biçimi olarak değil de araç olarak kullanarak kendilerini göstermektedirler. Şiirlerin yapı ve ahenkleri dışında söyleyiş gücü kullanarak serbest nazım biçimine ağırlık verilmiştir. Toplumsal olarak aktarılmak istenilen mesajların üzerine yoğunlaşarak yazım biçimleri gerçekleştirilir.

Dönemin toplumcu şairleri daha çok anlatım biçimlerinde serbest nazım biçimi kullanarak şiirlerini kaleme almışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir