Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları

Tarihe doğru ve yanılgısız açıklık getirmek için tarih bilimi diğer bilimlerden yararlanarak araştırmalarını gerçekleştirir. Ulaşılan belgelerin doğruluğunu kanıtlanması için o tarihe ait araştırmaları yapabilecek bilim dallarına bakılır. Doğruluk kabul edildiği takdirde tarih baştan yazılarak değiştirilebilir.

Coğrafya: Tarihi olayların belgelerde yer aldığı mekan, zaman, doğa olayı, hava şartı gibi araştırmaları gerçekleştirerek doğruluğunu gösterir.

Arkeoloji: Araştırılan dönemden kalan eserlerin incelenerek hangi tarihte nasıl yapıldığı konusunda açıklık getirmektedir. Bir çok antik kentin hangi tarihe ait olduğu bu sayede tespit edilmiştir.

Antropoloji: İnsan ırkını inceleyerek iskelet, kafatası gibi fiziki özelliklerinden yola çıkarak toplumları tespit edilmektedir.

Etnografya: Eski tarihte yaşayan toplumların yaşayıp biçimi, gelenek görenekleri, örf ve adetlerini inceleyerek tarihi aydınlatmaktadır.

Hukuk: Tarihte devlet ilişkilerini takip etmek ve siyasi kültürel yapıları hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır.

Kronoloji: Tarih araştırmasında zaman bilimi önemlidir. Olayların hangi tarihte nasıl gerçekleştiği üzerine araştırmalar gerçekleştirir.

Edebiyat: Dönemin yaşayanlarının edebiyat, yazı, söz üzerinde gelişmelerini kontrol eder.

Felsefe: Akıl ve mantık düşüncesi ile insanların bilgiye inanışlarını araştırır.

Paleografi: Tarih öncesi yazıları okuyarak toplumların neler yaşadıklarını çözer.

Epigrafi: Anıt, kitabe ve yazıtları inceleyerek dönemin önemli olayları araştırır.

Sosyoloji: Toplumların yaşamlarını ve kurallarını inceler.

Filoloji: Dünya üzerindeki dilleri ve onların nerede konuşulduklarını inceleyerek toplumların göç etmeleri ve yaygınlaşmasını takip eder.

Diplomatik: Tarihte ferman, antlaşma gibi metinleri inceleyerek bunlara doğru tarihin gerçekliliğini kanıtlar.

Nümizmatik: Tarihte kullanılan paraların hangi toplumlara ait, nasıl yayıldığını inceler.

İstatistik: Tarihi olayları bir istatistik çerçevesinde gösterilmesini sağlar.

Ekoloji: Canlıların birbirleri ile anlaşmasını ve çevre ilişkini inceler.

Kimya: Elde edilen eserlerin hangi döneme ait olduğunu araştırarak hangi tarih aralığında olduğunu tespit etmeye yarar.

Sanat: Sanatın hangi tarihte nasıl yapıldığı konularını inceler.

Heraldik: Armaları inceleyerek hangi milletin nerede bulunup bağlı oldukları toplumları gösterir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir