Takvimin Ortaya Çıkışı Kısaca

Takvim ilk defa Babiller tarafından hesaplanarak kullanılmıştır. Kullanılan takvimde bir yıl aylara bölünmüş 29.5 olarak kabul edilmiştir. Güneş takvimi ise ilk olarak Mısırlılar tarafından kullanılarak Nil nehrinin taşma zamanı hesaplanarak hazırlanmıştır. Mısırlılardan sonra takvimlerle Mayalar çok ilgilenmiştir geçmiş ve gelecek günlere doğru hesaplamalar yaparak bir sistem ortaya koymuşlardır. Günümüzün takvimi ise 8. yüzyılda yapılarak Sezer tarafından Jülyen takvimi olarak hazırlatılmıştır. Türkler tarih boyunca ilk olarak Melikşah tarafından hazırlanan Celali takvim ardından güneş yılı hesaplanarak ayarlanmıştır. Türklerin kullandığı bir diğer takvimde 12 hayvanlı Türk takvimi olmaktadır uzun bir dönem boyunca kullanmışlardır. Ardından Hicri takvime geçiş yapılıp son olarak günümüzün en doğru ve güneş yılı esasa alınarak modern takvim olan Miladi takvim kabul edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir