Şeyh Galip Kimdir Kısaca Hayatı

Şeyh Galip, 1758-1799 yılları arasında yaşayan ünlü tasavvuf şairi, Mevlevi dedesidir. İstanbul Yenikapı’da dünyaya gelmiştir. Babası reşit Efendi dönemin Divan-ı Hümayun katiplerinden ve şairdi. Mevlevi ve halveti tarikatları ile ilgisi vardı. Gençlik çağında Konya Mevlana dergahı’nda bulunan çileye giriş ancak çilesini bitirmeden ailevi meselelerden dolayı İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı. Yenikapı Mevlevi hanesinde gayret ederek çilesini bitirdi.

Kaleme aldığı Esed ve Gaip mahlaslarını kullandı. Genç yaşında yazdığı şiirleri divan haline getirdi. Dönemin divan edebiyatının ünlü şairlerinden olmuştur. Türk edebiyatının geliştirilmesini sağladı, farklı soluk getirdi. Şeyh Galip’in şiirleri ülkemizde beğenmediği gibi Avrupalılar kendisinin eserlerini çok beğenmiştir. Eserlerinde betimlemeler çok dikkat çekici hal olmuştur. Tasavvufa yer alan eserleri yayınlatmıştır.

Divan (Şiirleri)
Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk)
Şerh-i Cezîre-i Mesnevî
Es-Sohbetü’s-Sâfiyye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir