Şeyh Bedrettin İsyanı Nedenleri Nelerdir

Kazaskerliği döneminde yanına Börklüce Mustafa’yı alır, Bedreddin’in sürgüne gönderilmesi ile Aydın’a döner. Burada Osmanlı yönetiminin yanlış olduğunu görmesi ile köylü, yoksul ve dervişleri etrafına toplar onlar isyana teşvik eder. İsyan merkezi Karaburun Yarımadası belirlenmiştir. Burada isyancılar ile toplanarak 6.000 isyancı ile birlikte harekete geçer. Saruhan beyi isyanı bastırmak ister ama ordusu bozguna uğrar. Sultan Mehmet haberdar olup buraya oğlu murat ve veziri Beyazıt paşayı gönderir. İsyan bastırılarak Börklüce Mustafa’nın gözünün önünde kılıçtan geçirilir. Börklüce Mustafa ise develer üzerinde çarmıha gerilerek öldürülmüştür.

Saltanatın ve halifeliğin sona erdirilmesi için düzenlenmesi için yapılan etkinlikler,
Yabancı vatandaşların ülkeye girmelerinin kolaylaştırılması,
Cahil kesim hurafelere inanarak hareket etmesi,
Terakkiperver cumhuriyet fırkasının halk üzerinde etkisinin artması,
Musul meselesinden dolayı çıkarları doğrultusunda istemeleri, Doğu Anadolu’da Kürtlerin devlet kurmaları için teşvik edilmeleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir