Selçuklu Devletinden Kalan Tarihi Eserler Nelerdir

Selçuklular döneminden günümüze önemli eserler kalmıştır. Bunlar cami, mescit, medrese, türbe, kümbet, külliye, tekke, zaviye, saraylar, darüşşifalardan oluşmaktadır.

Camiler: Anadolu Türklerinin mimari eserlerini taşıyan camilerdir. Yapılarına göre tarihin izlerini taşımaktadır. Döneme ait motifler, işlemelerle süslenerek yapılmışlardır. Selçuklular döneminden kalan camiler; Konya ve Niğde’deki Alaeddin Camileri, Sivas ve Malatya’daki Ulu Camiler, Saltuklular Dönemi’nden kalan Ulu Camii, Mengüceklerden Divriği Ulu Camii, Kayseri Ulu Camii, Artuklulardan Mardin’de kalan Ulu Camiidir.

Mescitler: Selçuklular döneminden günümüz bir çok mescit kalmıştır. Bunlar Konya’daki Küçük Karatay, Taş ve Sırçalı Mescitler, Harput’ta Alaca Mescit, Çankırı’da Taş Mescittir.

Medreseler: Günümüze kalan eserlerin sayısı oldukça fazladır. Sırçalı Medrese, Amasya Gök Medrese, Konya’da Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sivas’ta Gök Medrese, Şifaiye, Buruciye, Erzurum’da Çifte Minareli Medrese, Kayseri’de Hunat Hatun Medresesi, Kırşehir’de Caca Bey Medresesi.

Türbeler ve Kümbetler: Divriği’deki Sitte Melik, Erzurum’daki Emir Saltuk, Kayseri’deki Melik Danişment Gazi, Erzincan Tercan’daki Mama Hatun kümbetleri sayılabilir. Bunların dışında Konya’da II.Kılıç Arslan Kümbeti, Kayseri’de Döner Kümbet, Kırşehir’de Caca Bey Kümbeti, Ahlat’ta Ulu Kümbet, Niğde’de Hüdavend Hatun Kümbeti, Anadolu Selçukluları dönemine ait kümbetler sayılabilir.

Külliyeler: Kayseri’deki Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri’deki Hacı Kılıç Külliyesi ve Divriği Külliyesidir.

Tekke ve Zaviyeler: Konya’da Sırçalı Sultan Miskinler Tekkesi, Sahip Ata Hankahı ile Tokat’ta Sümbül Baba ve Hilavet Gazi zaviyeleridir.

Köşkler ve Saraylar: Kayseri Kubadiye ve Kubadabat sarayları ile Alaiye Sarayı, Kayseri Haydar Bey Köşkü ve Hızır İlyas Köşkleridir.

Kervansaraylar: Alay Han’dır. Sultan Han, Alara Han, İncir ve Kırkgöz Hanları, Şarapsa Han, İshaklı Han, Hekim Han ve Ak Han o dönemden kalma kervansaraylardandır.

Darüşşifalar: Kayseri Gevher Nesibe Hatun darüşşifasıdır. Aksaray’da Alaeddin Keykubat, Divriği’de Turan Melek, Amasya’da Torumtay, Tokat’ta Muineddin Pervane.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir