Sanayinin Zararları Nelerdir

Sanayi, çeşitli hammaddelerin işlenmesi ve sunuma hazır ve kullanılabilir hale getirilmesidir. 18. ve 19. yüzyıllarda bulunan yeni buluşlarla beraber buharlı makinelerin üretimde kullanılmasıyla “Sanayi devrimi” gerçekleşmiştir. Günümüzde ülkelerin gelişmişliği açısında önemli bir göstergedir. Artan fabrikalar birçok ürünü ulaşılabilir kılmıştır. Birçok yararı arasında gelişen sanayi “sanayinin zararları nelerdir?” sorusunun sıkça sorulmasına neden olmuştur. Gelişen sanayi, artan insan nüfusuna ek bir istihdam kaynağı olmuştur ancak gelişen sanayi yıllar içinde kırsal kesimde nüfusun azalmasına ve birçok çevre sorunlarına neden olmuştur.

Kırsal kesim, tarım, hayvancılık ve tekstil dahil birçok alanda kayda değer bir öneme sahiptir. Günümüzde gelişen sanayi insanlara istihdam sağladıysa da kırsal kesimden sanayi kesimine göçe neden olarak tarım, hayvancılık ve tekstil sektörlerine büyük birer darbe vurmaktadır. Aynı zamanda sanayi kesimlerine yaşanan yoğun göç nedeniyle, gelişmiş sanayiye sahip şehirlerde yaşanan çarpık kentleşme de göze çarpmaktadır. Kırsal kesimde nüfusun azalmasının bir diğer nedeni ise kırsal kesimlerde yaşanan kentleşme sorunu olmuştur, gelişen sanayi kentleşmeyi desteklemiş olsa da bu kentleşmeler genellikle bölgesel olmuş ve kırsal kesimlerde ulaşım, sağlık, eğitim alanlarında eksikliğe yol açmıştır.

Sanayinin bir diğer zararı ise çevre üzerindedir. Gelişen sanayi ve artan fabrikalar üretimde kayda değer etkileri olmasına rağmen üretim aşamalarında gerçekleşen atıklar çevreye büyük zararlar vermektedir. Fabrikaların sıvı atıklarını akarsulara veya topraklara dökmesiyle yaşanan kirlilik birçok hayvan ve bitkinin hayatlarına mal olmaktadır. Aynı zamanda sulara ve tarım alanlarına karışan bu atıkların insan hayatı üzerinde de büyük etkileri vardır. Fabrika bacalarında çıkan karbon monoksit ve kükürt gibi gazlar ise havayı kirletmekte ve canlılarda solunum sorunlarına ve küresel ısınmaya neden olmaktadır. Atmosfere karışan gazlar aynı zamanda havadaki su molekülleri ile birleşerek asitleşmekte ve yağan asit yağmurları ile beraber tekrar toprağa, suya ve birçok canlıya zarar vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.