Sanayi İnkılabı Öncesi ve Sonrası Dünya Ülkelerinin Durumu

Sanayi devrimi dünyaya yenilik getirmiştir. Üretim hızlanarak ihtiyaçlar daha kolay karşılanabilir olması insan gücüne olan ihtiyacı azaltmıştır. Büyük devletlerin ekonomik yarışa girmelerine neden oldu. Kaynak ihtiyaçları artması sonucunda sömürge devletleri haline geldiler. Fakir ve güçsüz ülkeleri sömürge altına girmeleri gelişmelerini önlemiştir.

Üretim büyük ölçüde zenginlerin işine yaramıştır. Orta halli esnaflar tarafından gerileme dönemi olmuştur. Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalı olması ekonominin etkilenmesini az seviyede tutmuştur. Sanayi devriminin makineleşmesi ile gelişme gösterdiği bilinmektedir. İşsizlikler artarak insanlar sendika, işçi haklarını oluşturmuşlardır. Büyük paralar kazananların yanında fakirler daha da fakirleşmiştir. Toplumsal statü ortaya çıkarak insanların kaybetmesine neden oldu. Üretim hızlanmasıyla ürünlerin fiyatlarının ucuzlamasına neden oldu. Halkın alım gücü kolaylaşırken iş alanlarında sıkıntılar yaşanmıştır.

Sanayi devrimiyle siyasi ve ekonomi yapı değişim göstermiştir. İnsanlar yeni yönetim biçimlerine geçiş yapmıştır. Kendilerini göstererek yönetici olarak yönetmeye başladılar. Çok uluslu devletler yıkılarak tek uluslu devletlere geçilmiştir. Teknoloji gelişmesiyle rekabet artmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir