Pasinler Savaşı Hakkında Bilgi

Pasinler Savaşı, 18 Eylül 1048 tarihinde Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılan en büyük meydan muharebesidir. Yüzyıllar boyunca Bizanslılar ve Selçuklular arasında küçük savaşlar yaşanmıştır. 18 Eylül 1048 tarihine gelindiğinde Selçuklu ordusu Pasinler Ovasında 50.000 kişilik Rum, Ermeni, Gürcü ve Abazalardan oluşan Bizans ordusu ile karşı karşıya geldi. Bozkır taktiği ile kazanılan zafer olmuştur. Bizans askerlerinin doğa şartlarına uyum gösterememesi yenilgi getirmiştir.

Savaşın Nedenleri
Tuğrul bey tarafından yapılan keşifler sonucunda Anadolu topraklarına Türklerin akın etmesidir. Anadolu toprakları üzerinde söz sahibi olan Bizanslılar için tehdit unsuru oluşturması. Türk akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu topraklarından atmak için Rum, Ermeni, Gürcü ve Abazanlardan oluşan ordu kurması.

Savaşın Sonuçları
Savaş Selçuklu Devletinin zaferi ile sonuçlanmıştır.
Bizanslılar ile Selçuklular arasında yapılan ilk savaş ve en büyüğüdür.
Gürcü komutan Liparit esir düşmüştür. Yapılan antlaşma sonucunda İstanbul’daki caminin onarılması ve hutbesinde Abbasi Halifesi ve Tuğrul Bey adına okutulması ile serbest bırakılmıştır.
Doğu Anadolu toprakları Selçukluların hakimiyetine geçmiştir.

Savaşı Önemi
Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir