Pasarofça Antlaşması (1718) Maddeleri ve Önemi

Pasarofça antlaşması 1718 tarihinde Osmanlı ile Avusturya + Venedik arasında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti, 1711 yılında Rus ordusunun üzerine sefer düzenleyerek elde ettiği avantajları değerlendiremez. Veraset savaşlarında kaybettiği toprakları geri alamamıştır. Karadağlıların ayaklanmasına destek olan Venedik’e savaş açılmıştır. 1715 yılında Osmanlı Mora yarımadasını ele geçirdi. Avusturya, Osmanlı’nın ilerlemesini engellemek için saldırmıştır. Osmanlı ve Avusturya ordusu Varadin yakınlarında karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı geri çekilmek zorunda kaldı. Tamışvar, Belgrad, Banat Avusturyalıların eline geçti. Osmanlı ateşkes imzalamak zorunda bırakıldı.

Antlaşmanın Maddeleri
Mora yarımadası Osmanlılara bırakılacak.
Kuzey Sırbistan, Belgrat, Banat ve Eflak bölgelerinin batısı Avusturya’ya bırakılacak.
Dalmaçya ve Arnavutluk kıyıları Venedik’e bırakılacak.

Antlaşmanın Sonuçları
Toprak kazanmak için savaşa giren Osmanlı, toprak kaybederek ayrılmak zorunda kalmıştır.
Karlofça antlaşması ile kaybedilen Mora Yarımadası geri alınmış, Belgrat kaybedilmiştir.
Balkan devletlerinde güç dağılımı değişmiştir. Balkanlardaki hakimiyeti tehlikeye düşmüştür.

Antlaşmanın Önemi
Batı savunma konumuna geçmiştir. Karlofça antlaşmasından sonra barış süreci 20 yıl devam etmiştir.
Avrupa Devletlerinin yenilmeyeceği tüm dünya tarafından anlaşıldı.
Lale devri yenilikleri başladı. Osmanlı devletinin batıya bakış açısı değişmiştir. Askeri ve bilim alanında batılaşma başlamıştır.

Belgrad’ın kaybedilmesi sonucunda Osmanlı’nın balkanlardaki konumu tehlikeye girmiştir. Bir çok olumsuz sonucu beraberinde getirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir