Osmanlılarda Ticareti Geliştirmek İçin Yapılan Çalışmalar Nelerdir

Osmanlı Devleti ticareti korumak ve geliştirmek içi stratejik noktaların fethedilmesi ve kontrol altında tutulması için güvenli alanlar oluşturmuştur. Ticaret yolları sayesinde güvenli şekilde yapılarak ekonomik anlamda gelişmeler sağlanmıştır.

Sağ kol: İstanbul’un Üsküdar ilçesinden başlayarak Konya, Adana yolundan Halep’e kadar ilerlemekteydi.
Orta kol: Üsküdar’dan başlayarak Diyarbakır üzerinden Musul ve Bağdat’a doğru ilerleyen yoldur.
Sol kol: Üsküdar’dan başlayarak Erzurum ve Kars’a kadar uzanmış yolculuktur.

Sağ Kol: İstanbul’dan başlayarak Bulgaristan, Eflak-Boğdan ve Erdel’e kadar gidiyordu.
Orta Kol: İstanbul’dan Edirne, Belgrad üzerinden Avrupa içlerine kadar giden ticaret yoludur.
Sol Kol: İstanbul üzerinden Edirne, Selanik ve Mora’ya ulaşan bir ticaret yoludur.

Ticaret yolları ticaretin düzenli şekilde ilerleyerek korumak ve geliştirmek amacı gütmüştür. Yabancı ülkelerden Fransa’ya kapitülasyonlar bakımından ayrıcalık tanınmasıyla görülmüştür. Böylece ticari faaliyetler yürütülerek ekonomik gelişmeler elde edilmiştir.

Orhan Bey döneminde Cenevizlilere ilk ticari imtiyazlar verildi. Fransızlara Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlar tarafından “AHİDNAME” adı verilen kapitülasyonlar imzalanarak harekete geçilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir