Osmanlı Devleti’ndeki Yaygın Eğitim Kurumları

Osmanlı Devleti, fetihleri ile kıtalarda hakimiyet sağlarken bilime de önem vermiş cihan devletidir. Önemli bilim insanları yetiştirmiştir. Halifeliğin hakim olduğu dönemlerde İslami geleneğe uygun şekilde alim insanlar yetiştirmiştir. Osmanlı’da eğitim birçok alanda değişimlere uğramıştır. Matematik ve astronomi alanında İslam Dünyası’nda birçok bilim insanını kendi çatısı altında toplamıştır. Saray içi ve saray dışı eğitime önem verilmiştir. Eğitim ve öğretime dair birçok kurum kurularak hizmete başlamıştır.

Eğitimde mektep, medrese, tekke ve zaviyelerin yanı sıra kütüphaneler, camiler, külliyeler kullanılmaktaydı. Vakıflarda eğitim alanında çeşitli destekler sağlamaktaydı. Modern ve çağdaş eğitim kurumları kurularak bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Eğitim alanındaki yenilikler sayesinde Osmanlı Devleti ordularını modern silahlarla donatarak fetihlerde üstünlük sağlamıştır. İstanbul fethedilirken yapılan topraklar sayesinde büyük surlar yıkılarak fetihler gerçekleşmiştir. Savunma sanayi Osmanlı devletinin geniş topraklara sahip olmasın da büyük etki sağlamıştır.

Bilim alanında yapılan çalışmalar İslam dünyasına örnek olmuştur. Medreselerde İslam aleminin önde gelen bilim insanları görev yapmaktaydı. Yetiştirdikleri öğrenciler sonraki nesillere bilgilerin aktarılmasını sağlayarak çalışmalara devam etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.