Osmanlı Devletinde Toplum Yapısı Nasıldır

Osmanlı devletinin toplum yapısı yöneten ve yönetilen kısımlarından oluşmaktaydı. Bunlar arasında yönetenler üç sınıfta incelenir, yönetilenler ise tek sınıfta görülürdü.

Seyfiyye: Doğrudan padişaha bağlı askeri birlikti. Asker ve yöneticilerden oluşur, başında sadrazam bulunurdu. Yöneticiler devşirme ve tımar sistemi kabul ederek, hizmetlerinin karşılığını dirlik olarak alırlardı.

İlmiye: Kazasker, kadılar, şeyhülislam ve müderrislerden oluşurdu. Sorumluluk sahibi oldukları alan içinde yönetimlerini yaparlardı.

Kalemiyye: Devletin üst yönetiminde söz sahibi olan kişilerden oluşurdu. Devletle ilgili işleri yönetir ve hazinesini kontrol ederdi. Defterdar, nişancı, reisül küttap gibi yöneticiler bu makamda bulunurdu.

Yönetilenler: Köylüler sınıfı geçimlerini tarımcılık, hayvancılık, ticaret, işçilik, sanayi, üretim alalarında olan kişilerdir. Yönetilen sınıfı çalışarak kazandıklarının bir kısmını devlete vergi olarak ödemelerini yapar. Toprak bütünlüğünde farklı din, cinsiyet, ırk insanlardan oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir