Osmanlı Devletinde Kurulan Posta Teşkilatının Tarihçesi

Osmanlı Devleti, Tanzimat fermanını yayımlaması ile birlikte modernleşmeye başlamıştır. Kendisine Avrupalı devletleri örnek alarak çeşitli alanlarda çalışma gerçekleştirdi. Modernleşme alanında yapılan yeniliklerden birisi ise Posta Teşkilatı’nın kurulması olmuştur. 1840 yılında ilk Poza nizamnamesi yürürlüğe konarak faaliyete geçmesini sağlandı.

İlk posta nezareti faaliyete geçti. Bakanlığın kurulması ile şehirler arasında posta hatları döşenmiştir. İstanbul’dan Tokat, Diyarbakır, Musul ve Bağdat’a kadar uzanan geniş bir alanda hizmet verdi.

Posta hatları ilk önce yurtiçi olmak üzere sonra yurtdışı hatlarla birleştirilmiştir. Avusturya, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Romanya, Mısır’a kadar uzanan geniş posta ağları kuruldu.

1863 yılında Posta Nazırı Agah Efendi tarafından icat edilen posta pulları kullanılır olmuştur. Pullar mektupların üzerinde kullanılır olmuştur. telgraf sistemi sayesinde insanlar posta alıp gönderebilir olmuştur. 1909 yılında Posta Nezareti Genel Müdürlüğe dönüştürülerek faaliyete geçmiştir. 1943 yılında T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü haline gelerek faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir