Osmanlı Devletinde İlmiye Sınıfı Nedir Görevleri Nelerdir

Osmanlı devletinde ilmiye sınıfı olarak kabul edilen insanlar; hukukçu, eğitimci, din adamlarıdır. Görevli alan devlet adamlarının yetiştirilmesi gerekli olmaktadır. Görevliler devlet adamların yetiştirilmesi için görev alırlardı. Bunlar kazaskerler, şeyhülislam, müderris ve kadılardır.

İlmiye sınıfının görevlerinin başında ülke içinde adaletin sağlanması, eğitimin verilmesi, yargı görevlerini adil şekilde yerine getirilmesidir. İlmiye sınıfında görevli olan memurlar zaman içinde görevlerini kötüye kullanmaları adaletin bozulmasına neden oldu. İlmiye sınıfı 18. yüzyılda yeniliklere ayak uyduramadıkları gibi ortaya çıkan bağnaz, gelişen bilimin olması zümre haline gelmesine neden oldu.

İlmiye sınıfı: Osmanlı Devletinin en başlıca yargı işlerine bakardı. Eğitim ve yargı görevlerini yerine getirerek çalışmalarını götürürdü.

Tedris: Muallim ve müderrislerin eğitimini sağlardı.

Kaza: Kadıların şeriata göre karar vermesini sağlardı.

İfta: Müftü, kazasker, şeyhülislam gibi görevlerin konuların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fetva verirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir