Osmanlı Devletinde Eğitim Sistemi Nasıldır

Osmanlı Devletinde Eğitim Nasıldı, Osmanlı Devletinin Eğitim Alanında Çalışmaları

Osmanlı devleti eğitime önem verdiğinden dolayı eğitim oldukça gelişmiştir. Kendi bünyesinde çeşitli bilim insanları yetiştirerek çalışmalarda bulunulmuştur. Eğitime devamlı şekilde destek verip gelecek bilgide olduğunu keşfetmiştir. Mantıklı ve çalışkan insanların yetişmesi için çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Medreselerde eğitimler verilerek din bilimleri de öğretilmiştir. Günümüzde orta öğretim ve yükseköğretime eş değer eğitim haneleri kurularak insanlara çalışmalar yapıldı. Kütüphaneler ve imarethane kurarak insanların gelişmesini sağlamıştır. İlk medresenin açılışı Orhan Bey tarafından İznik’te açılarak faaliyete sokulmuştur. Fatih Sultan Mehmet tarafından çeşitli medreseler kurularak Anadolu’da açılarak insanlara hizmetler vermiştir.

Osmanlı döneminde vakıflar tarafından ücretsiz şekilde eğitimler sağlandı. Yiyecek, içecek ve yatacak ihtiyaçları başarılı öğrencilerin devlet tarafından karşılanılmıştır. Medrese eğitimleri sayesinde bir çok bilim dünyasına katkılarda bulunacak kişiler yetişti. Bunlar matematik, fizik, astronomi, kimya gibi konular üzerinde çalışmalar yapmıştır. 17. yüzyıllarda Osmanlı’nın eğitim sistemine giren rüşvet olaylarından sonra eğitim kalitesi düşmeye başlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir