Ömer Hayyam’ın Matematiğe Kazandırdıkları

Ömer Hayyam, tarihin tanıdığı ender bilim insanlarındandır. Dünyadaki ilk rasathaneyi kurdu bir çok alanda çalışmalar yapmıştır. Pascal Üçgenini kavramı Ömer Hayyam tarafından oluşturuldu. Miladi ve Hicri takvimden daha hassas olan Celali takvimi hazırlamıştır. Astronomi alanında bilimsel çalışmalar yapmıştır.

Ömer Hayyam’ın matematik alanında çalışmaları;
– Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind. (Geometriye dair)
– Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemlere dair)
– Müşkilat’ül Hisab. (Aritmetiğe dair)
– İlm-i Külliyat (Genel prensiplere dair)
– Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair. Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
– Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat(Öklid’in bir probleminin çözülmesi metoduna dair Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke fransızcaya çevirmiştir.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir