Normlar Hiyerarşisi Nedir

Normlar hiyerarşisi, hukukun ast ve üstlük ilişkilerini düzenlemesidir. Normlar hiyerarşisine göre hukuk alanında yasalar kaynağının öncelik verilerek önem taşımasıdır. Hiyerarşi görevi gereğince hukuksal düzen oluşturur.

Hiyerarşiye göre
Anayasa > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Genelge > Yönerge

Anayasa: Devletin kuruluşunda örgütlenilmiş temel yasalar ve organların işleyişindeki yönetmelikleri barındırır. Vatandaşların hak ve özgürlüklerine sahip çıkarak içerdiği kuralların bütünü olmaktadır.

Kanun: Hiyerarşiye göre anayasal olarak hukuk kuralı. TBMM tarafından yapılan kurallar mecliste onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanına iletilerek resmi gazete de yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır. Uluslararası kararname ve antlaşmalarla aynı sayılır.

Tüzük: Kanunlardan sonra gelen kuralların bütünüdür. Kanunların işleyişini gösterme için yapılmaktadır.

Yönetmelik: Tüzükten sonra gelen kuralardır. Başbakanlık, bakanlık ve kamudaki tüzelkişiler tarafından tüzüklerin uygulanması için geçerli kılınan kurallardır.

Genelgeler: Normlar hiyerarşisine göre yönetmelik genel ve yönergelerden oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir