Mısırlıların Kullandığı Yazı

Mısırlılar yaşamları boyunca kendilerine özgü olan hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Yazılarını “papirüs” adındaki yaprakların üzerlerine yazmışlardır.

Birbirlerinden ayrılan sayısız sembollerden yararlanarak kendilerine özgü Mısır hiyeroglif yazılarını buldular. Sembollerin biri bir sesi yada varlığı temsil eder. Hiyeroglif yazı soldan sağa doğru, yukarıdan aşağıya yazılmaktadır. Mısırlılar yazınının okunmasında hayvan ve canlı figürlerine bakarak çözerlerdi. Hiyeroglif yazının okunmasında harf yazısının olmayarak hayvanların figürlerinin kullanılmasıdır.

Yazının okunması için bilim dalı geliştirilmiştir, bu bilimle ilgilenen kişilere “yazıcı” adı verilerek çalışmalar yapılmıştır. Bu meslek dalını seçen kişilerin sanat haline getirilmesinde eğitim almaları gerekmektedir. Hiyeroglif yazıda işaretler türlerine göre 1 harfe, 2 harfe bazen de 3 harfe eşdeğer olduğu gibi kelimeye denk gelebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.