Mısırlıların Bilime Katkıları

Mısırlılar bilim alanında oldukça ilerlemişlerdir. Yaptıkları katkılar ile günümüzdeki bilimsel çalışmalara ışık tuttular. Bilimin temelini oluşturan çalışmalar mısırlılara ait olmaktadır. Nil nehri etrafında yaşadıkları tarih boyunca yaşamlarını sürdürdüler.

Bilime olan ilk katkıları tarım yaptıkları zamanı takip edebilmek için yıl boyunca Nil nehrin taştığı zamanları takip etmek olmuştur. Hesap kitap ederek güneş yılı esaslı takvimi icat ederek kullanmaya başlamışlardır. Mısırlılar bu sayede tarım alanında zamanlamayı öğrenerek doğru ekim yapmayı öğrendiler.

Matematik, tıp, geometri alanlarında da çalışmalar yapmışlardır. Tapınak, piramit gibi günümüzde inşası mümkün olmayan yapılar yapmışlardır. Mimari yapılar sayesinde mimariye önemli katkıları oldu. Dünyanın yedi harikasından birisi olarak görülen Keops piramidini inşa etmişlerdir.

Bilmek kavramı üzerinde durarak Mısırlıların eserler üzerinde çeşitli katkıları olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir