Miri Arazi Nedir Bölümleri

Miri Arazi, Osmanlı Devleti döneminde fethedilen topraklar savaşa katılan kişilerin himayesine bırakılır, mülkiyet hakkı devletin sayılan topraklardır. Kiracı olarak topraklarda elde ettikleri gelirlerin bir kısmını devlete vergi olarak verirlerdi. Toprakların satılması ve başkasına kiralanması yasaktır. Sadece araziyi alan kişinin kontrolüne bırakılırdı.

Miri Arazinin Bölümleri

Dirlik arazi: Toprağı işleten kişi elde ettiği gelirin bir kısmını vergi olarak ödemektedir. Vergiler memurlar ve sipahilere ödenmekteydi. Böylece devlet hazinesinden ödeme yapmadan memur ve sipahilerin maaşlarını ödemiş olmaktaydı.

Mukataa arazi: Arazilerin geliri devlet hazinesine aktarılırdı. İltizam usulü ile toplanmaktaydı.

Paşmaklık arazi: Gelirler padişahın eşine ve kızlarına giderdi.

Yurtluk arazi: Sınırda görev yapan asker ve memurlar için vergi toplanırdı.

Ocaklık arazi: Gelirler kale muhafızı ve tersane harcamaları için kullanılırdı.

Vakıf arazi: Gelirler cami, medrese, bedesten, hastane gibi yerlerde kullanılırdı.

Metru arazi: Köylülerin faydalanması için bırakılmış topraklardı. Genellikle bataklık, mera, yaylak, kışlak halindeydi.

Mevat arazi: Verimsiz topraklardan oluştuğundan dolayı insanlar tarafından kullanılmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir