Milli Kültürümüzü Niçin Korumalıyız

Milli kültür her toplumun mutlak suretle değer verdiği toplumu yansıtan önemli bir değerdir. Milli kültürün zaman kapsamı son derece geniştir. Toplumun geçmişten günümüze olan tüm kültür mahiyeti milli kültür kapsamı içerisindedir. Doğal olarak bu kültürün korunması, geliştirilmesi ve öğretilmesi için çabalamak her toplumun görevlerinden biridir. Ancak tabii ki bunu zorlama ve diretme yoluyla değil severek ve isteyerek yapmak gerekir. Ülkesini seven her yurttaş için bunu yapmak oldukça kolaydır.

Kültür Nedir?
En genel tanımıyla herhangi bir toplumun gerek manevi gerekse maddi tüm değerleri kültür olarak ifade edilmektedir. Bahsi geçen kültür nesillerden nesillere sözlü ve yazılı iletişim araçlarıyla aktarılır ve bu şekilde korunması hedeflenir. Yeni nesillerden bilmedikleri bir şeyi koruması beklenemez. Dolayısıyla bu noktada büyüklere ciddi bir iş düşmektedir. Yeni gelen nesle kültürü doğru ve eksiksiz anlatmak bu işin temel direği olmalıdır.

Milli Kültürün Aktarımında ilgili Olan Etkiler
Milli kültürün aktarılması için basit iletişim gereçleri yeterli olabileceği gibi görsel, duysal her türlü etki de önemlidir. Milli kültürün nesillere aktarılması ya da diğer toplumlara tanıtılması için başta edebiyat, sanat, mimari, geleneksel adetler ve kıyafetler gibi birçok husus fazlasıyla etkili olmaktadır. Ancak milli kültürün aktarılmasından önce var olan toplum tarafından sağlam bir şekilde korunması daha önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.