Malazgirt Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklular ve Bizans İmparatorluğu arasında yapıldı. Selçukluların galip geldiği savaştır. Türklere Anadolu’nun kapısını açılmasını sağlayıp büyük göçü başlatmıştır.

Malazgirt savaşının nedenleri;
Tuğrul ve Alp Arslan’ın Anadolu’ya yaptığı akınları devlet politikası haline getirerek ele geçirmek istemeleri.
Selçuklular göçebe yaşam süren Oğuzları kendi topraklarından Anadolu’ya göndermek istemeleri.
Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkararak İslam ülkelerini fethetmek hayali.
Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek istemeleri.
Türkmen baskılarının artması.
Bizans’ın Pasinler savaşındaki mağlubiyetin intikamını almak istemesi.

Malazgirt savaşının sonuçları;
Bizans imparatorluğu mağlup gelmiştir.
Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
Türkler Anadolu’yu fethederek Marmara kıyılarına kadar ilerledi.
Cumhuriyetin temelleri atıldı.
Abbasi ve İslam dünyası Bizans’ın baskısından kurtulmuştur.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yeni Türk beylikleri kuruldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir