Maden Minarel ve Kayaç Arasındaki İlişki Nedir

Mineraller kayaç ve madenleri oluşturan en küçük birimdir. Üçlü arasında birbirlerini tamamlaması sonucunda ortaya çıkar. Normal sıcaklıkta doğada katı halde bulunup kimyasal yollarla elde edilen inorganik maddedir.

Mineral: Yeryüzünde karışık ve birleşik halde bulunan kimyasal yollarla elde edilen inorganik maddedir.

Kayaç: Minerallerin bir araya gelerek oluşturdukları kütlelere denir.

Maden: Yerkabuğunun üstünde ve altında bulunan ekonomik anlamda değerli minerallerdir.

Minerallerin bir araya gelemsi sonucunda kayaçları oluşturmaktadır. Kayaçlar ve minerallerin bir araya gelemsi sonucunda madenler oluşmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir