Kutsal Kitaplar Nelerdir

Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlığa gönderilen ilahi kitaplardır. Kutsal kitaplar dinlere göre değişiklik gösterir. Her dinin kendisine özgü kutsal kitapları vardır. Allah insanlara güzellikleri ve doğruluğu göstermek adına kutsal kitaplarını benimsemişlerdir. İslam dininde imamın şartlarından biriside kutsal kitaplara inanmak olmuştur.

İlahi kitap dört tanedir. Bunlar;

Kuran-ı Kerim: İslam peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Allah tarafından Cebrail aracılığı ile birlikte verilmiştir. İlk kez 7. yüzyılda kitap şeklinde birleştirilerek basıldı. Kutsal kitabımız Fatiha suresi ile başlar, Nas Suresi ile sona ermektedir. 604 sayfadır.

Tevrat: Musa peygambere gönderilmiştir. Musevilik inancının kutsal kitabınıdır. Orijinali İbranice yazıldı. 100 sayfadır.

Zebur: Allah tarafından Davut peygambere gönderilmiştir. Yahudilik inancı ile işletilmiştir.

İncil: Hz. İsa’ya gönderilen ve Hıristiyanlık dininin kutsal kitabıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir