Köktürk Yazıtlarının Türk Edebiyatı Türk Tarihi ve Türk Kültürü İçin Önemi

Köktürk Yazıtlarının Türk Kültürü İçin Önemi, Köktürk Yazıtlarının Önemi Nedir

Köktürk diğer bir tabirle Göktürk yazıtları olarak bilinir. Türk adının tarihte ilk defa geçtiği metindir. Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunulmuştur. İlk metin olmasından dolayı önemli belge değeri taşımaktadır. Göktürk yazıtları Türk dilini ve edebiyatının değerini göstermiştir. Yazıtların incelenmesi ile birlikte Türk dilinin köklü ve gelişmiş olduğunu göstermiştir. Yazıtlarda çeşitli diller kullanıldı.

Köktürk yazıtları düz yazı örneklerinden olmuştur. Söyleyiş her ne kadar şiirli şekilde olsa dahi bunlar düz yazıdır.

Yazıtlar Türk toplumunun özelliklerini, yaşamlarını, kültürel yapısını ortaya çıkartmaktadır. Türklerin tarihte yer aldıkları ve Türk devleti adı altında kuruluşlarını göstermektedir. Siyasi bilgilerle yönetime kadar bütün bilgiler Köktürk yazıtlarında bulunmaktadır. Türk edebiyatı için önemli bir yere sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir