Kızılayın Kuruluş Amacı

Kızılay 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmesi ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası anlaşma da kendisine görev olarak benimseyip bunun yerine getirilmesini yardımcı olmak amacını benimsemiştir.

Doğal afetlerde, felaketlerde çeşitli hizmetlerde bulunarak bölge halkının yaralarını sarmayı hedeflemiştir. İnsanları zor durumdan kurtararak her insanın yaşama hakkı odluğunu göstermiştir. Çeşitli afetlerde hizmetlerini sürdürerek insanlara fayda sağlamıştır. İnsancıl bir dünyaca herkesin yaşamaya hakkı olduğunu benimsemiştir. Sosyal, sağlık, dayanışma, sosyal refahın kalkınmasını destekledi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dernekler Federasyonu ile iş birliği yaparak yurtdışında işlerini yürütmektedir.

Osmanlı döneminde kurulmuş olup Atatürk tarafından adı Kızılay adı verilmiştir. Bugün aktif olarak faaliyetlerini devam ettirip uluslararası insan yardım kuruluşu olmuştur. Çeşitli faaliyetler yerine getirerek daha çok doğal felaketlerin yaşanması durumunda insanların yardımına koşar. En başta çadır, sağlık, gıda, giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasın da görev yapmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir