Kişinin İleride Seçeceği Meslek İle İlgili Olarak Neleri Bilmesi Gerekir

Eğitim öğretimimizin bir amacı olarak gelecekte sahip olacağımız meslek konusunda öğrenimimizdir. Eğitimin önemli meslek seçiminde hayatidir. İlköğretimden sonra öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli mesleklere yönelirler. Yaptıkları planlamalar sayesinde ortaöğretim kurumlarının yanı sıra yaşamlarının da etkisi vardır. İlk önce mesleği hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi olduktan sonra kendisi için doğru olup olmadığına karar verebilir. Doğru bir meslek kişinin geleceğini ilgilendirdiğinden doğru kararlar önemlidir.

Mesleğin geleceği olup olmadığı öğrenilmelidir.
Mesleğin kendi geçimini sağlayacak kadar gelir getirecek midir?
Mesleği severek yapabilecek kabiliyete sahip mi?
İş imkanları araştırılmalıdır?
Mezun olduktan sonra nasıl yol izleneceğinin planı yapılmalı?
Mesleği kendisinin geleceğini nasıl etkileyeceği bilinmeli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir