Kaygusuz Abdal Kimdir

Kaygusuz Abdal, 1341 yılında Alaiye’de dünyaya geldi. Babası dönemin Alaiye Valisi Hüsameddin’dir. Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra Bektaşilik tarikatının başına geçen Abdul Musa’nın yanında tasavvuf yoluna gitti. Abdal, Bektaşi erkannamesi ermesiyle Kaygusuz Abdal olmuştur. Mısırda görevini yerine getirmek için yol alır, yaşamının bir zamanını orada yaşamış ve vefat etmiştir.

Didaktik türünde eserlerinde açık ve yalın dil kullanılarak anlaşılır şekilde kaleme alınmıştır. Nükteli ve iğneli üslupları olarak ayarlanmaktadır. Alevi-Bektaşi’nin şiir geleneğinin yürütülmesi için çalışmalar yapmıştır. Şiirlerinde Yunus Emre’nin eserleri de görülmüştür.

Eserleri kendisinden sonra bıraktığı kayda değer eserlerdir

Divân
Sarây-nâme
Minber-nâme
Dil-güsâ
Gevher-nâme
Budala-nâme
Mesnevi
Muglâta-nâme (Kitab-ı miğlate)[kaynak belirtilmeli] Esrâr-i Hurûf
Vücûd-nâme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.