Karahanlıların Yıkılmasında Hangi Faktörler Etkili Olmuştur

Tarihteki ilk Türk devleti unvanına sahip olan Karahanlıların yıkılışında çeşitli faktörler etki yaratmıştır. Ülke, hükümdarın ortak malı sayılmış olması aile arasında bölünmelere sebep olmasıyla ülkenin parçalanmasının temellerini oluşturmuştur. Ülke bölünmesi ile gücünü kaybettiği gibi siyasi, askeri, ekonomik anlamda önemli kayıplar yaşamıştır.

Karahanlıların yıkılmasında taht kavgaları başta gelmek üzere bölünmeler yaşandı. Güç kaybetmesi sonucunda 1212 yılında Selçuklular tarafından bozguna uğramalarına sebep olmuştur.

Taht kavgaları 1042 yıllarında başlayarak Doğu ve Batı olmak üzere devlet ayrılmıştır. Yönetim doğrultusunda Batı Karahanlı Devleti 1042-1212 yılları arasında hüküm sürdüler. Devlet 1212 yılında Harzermşahlar tarafından bozguna uğratılması yıkılmasına sebep olmuştur. Balasagun, Talas ve Kaşgar gibi merkezlerinin kontrolü siyasi açıdan önem taşımaktaydı.

Doğu Karahanlı devletinin ilk hükümdarı Tamgaç Buğra Han olmaktadır. 1211 yılında Karahitaylar tarafından yıkılmalarına sebep olunmuştur. Çinliler tarafından Divie et impera yani böl ve hükmet taktiği ile yıkılmalarında aktif rol oynamışlardır. Çinliler tarafından tarihte Göktürk devletine de aynı taktiği uyguladıkları bilinmektedir. Ulusları ilk önce birbirlerine düşürerek bölünmelerine sebep olduktan sonra himayesi altına alarak vergiye bağlama istekleri görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir