Kabakçı Mustafa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları

Sultan III. Selim’in tahtan indirilmesi ile Sultan IV. Mustafa’nın tahta çıkmasına neden olan isyandır.

19. yüzyılda meydana gelen isyanda Osmanlı Devleti iç ve dış tehditlere açık haldeydi. Fransız İhtilali sonucunda Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmeyerek III. Selim tarafından ıslahatlar düzenlenir. Nizam-ı Cedid, adındaki ıslahatlar askeri, mülki, idari, ticareti ve siyasi alanlarda yapıldı. Yapılan son ıslahatlardan dolayı Rusya, Fransa ve İngiltere ittifak etmeye başlayarak Osmanlı Devletinin gelişmesini önlemek amaçlı 13 Aralık 1806 yılında Sırp isyanını başlatırlar. 1807 yılında Rusya’ya savaş ilanı açılır, İngilizler tarafından İskenderiye işgale altına alınır. Yapılan ıslahatlar sonucunda III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunun istenmemesine bağlı olmuştur. Kabakçı Mustafa liderliğinde isyan yayılarak İstanbul’a kadar ilerlenmiştir. Sultan III. Selim tahtan indirilerek yerine IV. Mustafa’nın geçmesi ile isyan sonu bulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.