İyonyada Bilim İnsanı Yetişmesinin Nedenleri

İyon uygarlığı M.Ö. 1200 yıllarında Batı Anadolu bölgesinde hakimiyet kuran medeniyetlerdendir. Gediz, Küçük Menderes nehirleri arasında iyonya adı verilmiştir. Şehir devletleri halinde hüküm sürerek 12 şehir devletine sahipti.

İyonya şehirleri; Miletos, Myos, Priene, Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Erythria, Klazomenia, Phokia Samos ve Khios’dur. Smyra aslında Aiol birliğinde iken daha sonradan iyonlaşmıştır.

İyon’yalılar denizcilik alanında oldukça gelişmişlerdir. Ticaret yollarının kesiştiği yerlerde şehirler olması ekonomik anlamda refahta olduklarını göstermektedir. İyonya şehirleri gelişerek demokrasi ve özgür düşünce sahibi olmuşlardır. Halk arasında bilim desteklenerek ilerleme sağlanmıştır. Özgür düşünce özgür bırakılmasıyla ortaya önemli bilim insanları olan Thales, Homeros gibi insanların yetişmesi sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir