İslamiyet’ten Önce Arap Yarımadasında Kurulan Devletler

Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce Arap Yarımadasında bir çok bağımsız devlet kurularak hüküm sürmüştür. Güney Arabistan’da yer alan devletler Main, Seba ve Himyeri Devleti olmak üzere tarih boyunca hüküm sürmüşlerdir.

Main (Mina) Devleti (M.Ö. 1400-700)
Güney Arabistan’da kurulan ilk devlettir. Main Devletinin kurucusu Kahtanilerdir. Yunan tarihçileri için bilgi vermekte ve Minaei sözcüğünden Mekke yanında Minayı ifade etmektedir.

Seba (Sebe) Devleti (M.Ö. 700-115)
Hz. Nuh’un oğlu şamın torunlarından geldikleri binmektedir. Yunan tarihçilere göre Strabon ve Erathostenes Sebalilann başkenti Meryaba olduğunu ve Main devleti ile komşu olduklarını açıklamışlardır. Ele geçirilen hiyeroglif tabletler doğrultusunda Asurlulara bağlı oldukları ve sonradan ayrılarak Marib şehrini başkent ilan ederek kurulmuş devlettir. Ülkenin ekonomisin güçlü olması ticaret ile uğraşmalarıdır.

Himyeri Devleti (M.Ö. 115 – M.S. 525)
Himyeri Devletinin kurucusu Kahtanilerdir. Himyeri sülalesinden gelerek Reydan şehrine hakim olmuşlardır. Hükümdarları Yemen ve Hadramutu alması ile üne kavuşmuştur. 521 yılında Zurnuvanın yönetimindekiler Habeşilere karşı ayaklanması sonucunda Hristiyanlara zulmettiler. Habeş kralının gönderdiği orduyu yendiler ve Ebrehe ile Eryat Yemeninin kontrolünü ele geçirdi. Kabeyi yıkmak için dev mamutlarla yola koydular ama Mekke’ye giremeden ordusu felakete uğrayarak yok olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir