İnsanlığa Hizmet Veren Bilim Adamları Hangi Konularda Hizmet Etmiştir

Tarih boyunca insanlığa hizmet etmiş bir çok bilim insanı olmuştur. Bunların genellikle hizmet ettiği alanlara baktığımızda aynı noktada kesiştiklerini fark ederiz. Yaptıkları çalışmalar ve hizmetler o dönem için yapılabilecek en büyük gelişmeler olmuştur.

Astronomi ve Matematik: Osmanlı Devletinin yükseliş döneminde özellikle astronomi ve matematik alanlarında önemli araştırmalar yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde özellikle gelişim sağlanması için bilim insanlarını İstanbul’a getirerek çalışmalar yaptırmıştır. Tarihte önemli iz bırakan Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Matrakçı Nasüh gibi isimler astronomi ve matematik alanında hizmetlerde bulunmuştur.

Tıp Bilimi: Osmanlı Devletinin tıp alanında önemli çalışmaları olmuştur. Türk ve İslam bilim adamları önemli çalışmalar sağlamıştır. Tıp alanında gelişmeler Hippkrat, Calinus, Razi, İbni Sina, İbn Baytar gibi önde gelen bilim insanlarının katkıları olmuştur.

Coğrafya Bilimi: Osmanlı Devleti geniş topraklara sahip olup üç kıtada yer sahibi olmuştur. Coğrafyasına önem vererek kara, deniz coğrafyasının gelişmesin sağlamıştır. Coğrafya bilimine katkılarda bulunan Türk bilim insanları Matrakçı Nasüh ve Piri Reis olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir