İnkılaplar Çağın İhtiyaçlarına Cevap Vermezse Ne Gibi Sorunlar Ortaya Çıkar

Atatürk yaşamı boyunca Türk milletinin geleceğinin inkılaplarda saklı olduğunu vurgulamıştır. İnkılapların bir ulusun ihtiyaçlarını karşılayan, muasır medeniyetlerin seviyesine ulaşabilmesi için gerekli olduğunu ifade etmiştir. Arkadaşları ile beraber yaptığı çalışmalar bugün inkılaplarla beraber verimini almaktayız.

Yaşadığımız çağın ihtiyaçlarının karşılanması ve geleceğin görünmesi gerekir. İnkılaplar o ihtiyaçların karşılanması sağlanır. Çağın şartlarına uyum sağladığı sürece ülkeyi geleceğe taşıyarak milleti yükseltir.

İnkılaplar ihtiyacı karşılamazsa toplum içinde karmaşaya yol açar. İnkılaplar halkın refahını sağlamak amaçlı yapıldığından yaşamlarına engel olurlar. Çağın ihtiyaçlarının karşılanması için doğru ve düşünülür inkılapların olması gerekir. Kargaşa ve kaos ortamının oluşmasına neden olarak ülkenin gerilmesi kaçınılmazdır. Avrupalı ülkelerin siyasal anlamda güçlülüğünü gösteren yapılmış olan inkılaplardan kaynaklanmaktadır. Yaşam şartlarına göre karşılanmamış olmasının diğer bir sorunu ise elindekilerinin kaybedilmesi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir