İman, İbadet ve Ahlak Arasındaki İlişkiyi Açıklayınız

İnsanlar kendi düşüncelerini savunan ve şartları uygun gelen dinlere mensup olurlar. Manevi olarak kendilerini huzurlu hissedecekleri dini kabul ederler. Her dinin ibadet türü diğerlerine göre farklıdır, bazıları benzerlik gösterebilir. İbadet ederek dinlerine karşı vazifelerini yerine getirirler. İslam dinine mensup biri Allah’a karşı ibadetini eder. Dua eder, adak adayabilir, ibadetin getirdiği vazifeleri yerine getirebilirler. Allah’ın emrettiği amelleri yerine getirmek farzdır.

İman eden biri ahlaklı biri olmalıdır. İbadetini eden biri ahlaka sahip değilse ibadeti de kabul olmaz. Kulluk vazifemizi yerine getirirken ahlaklı olup olmadığımız önemlidir. Ahlaka sahip olmayan birinin yapacağı ibadetler kabul görmez. Her ibadetin gereklilikleri vardır. Üstümüz başımız giyinik olmalıdır. Ahlaki değerler olan dürüstlük, samimiyet, adalet, eşitliğe sahip olmayan birinin ibadeti olmaz. Kişi ilk önce kendisine daha sonra çevresindekilere saygı göstermelidir. Davranışları ile herkese örnek olması beklenir. Ahlak sahibi insan çok daha dikkatli azimli ve kararlı hareket etmelidir. İbadetini yerine getiren biri ahlaki değerlere sahip olarak ibadetini etmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.