İlmiye Sınıfı Üyeleri

Osmanlı devletinin yönetiminde eğitim, yargı, fetva ve diyanet işlerinde görev alanlar ilmiye sınıfı adını almıştır. Şeyhülislam başta olmak üzere kazasker, kadı, müderris gibi mensuplardan oluşmaktadır. Osmanlı’da ilmiye sınıfı Türkler arasından seçilirdi. Ülke genelinde eğitim, öğretim, din, fetva, medreseler üzerinde çalışmalar yürüten kişilerin görevleri bulunmaktadır.

Tedris (Öğretim): Muallim ve müderris gibi eğitim alanlarında görevli olan kişilerdir.

Kaza (Yargı): Şeriat kurallarına göre yargılama ve karar verme işlevlerini yürütmektedir.

İfta: Müftü, kazasker, şeyhülislam gibi görevlilerin aldığı kararların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fetvalarla karar verirler.

İlmiye sınıfı oldukça geniş olarak öğretimden yargısına ve alınan kararları denetleyen bir bölüm olan ifta olup fetvalarla yapılanlar onaylanır. Dine ve şeriata uygun olup olmadığı fetvalarla anlaşılamktadır. Osmanlı tarihinde padişahlar oğullarının idamlarını isterken fetvaların çıkmasını beklerdi onun dışında müdahale etmezlerdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir