İlk Çağ Uygarlıkları Nelerdir

İlk çağlarda kurulan uygarlıklar medeniyetlerin temelini oluşturmuştur. Kendi alanlarında alim olan insanlar tarafından bilime verilen katkılar insanlığın kendisini keşfetmesini sağlamıştır.

Anadolu Uygarlıkları
Hititler: Hattuşaş çevresinde kurulan bilinen en eski uygarlıklardandır.
Frigyalılar: Ankara civarında kurulmuştur.
Lidyalılar: Geniz ve Küçük Menderesin arasında bulunan alanda kurulmuştur.
İyonyalılar: İzmir ve Büyük Menderes arasında kurulan, şehir devletleri biçiminde yönetime ilk imza atan uygarlıktır.
Urartular: Van civarlarında kurulan uygarlıktır.

Mezopotamya Uygarlıkları
Sümerler: Şehir devletleri halinde yönetilir, tarihte ilk yazıyı bulan uygarlıktır.
Akadlar: Merkezi devlet, düzenli ordularda ilk adımı atmıştır. İlk imparatorluğa ulaşan uygarlıktır.
Babiller: Babil’de kurulan uygarlıktır.
Asurlular: Güneydoğu Anadolu’da kurulup Mısır’a kadar sınırlarını genişletmişlerdir.
Mısır uygarlığı: Nil Nehri’nin civarlarında kurulan uygarlıktır. Firavun denilen kişiler tarafından yönetilmişlerdir.
Hint uygarlığı: Hindistan’da kurulan ve halklarını sınıfa ayıran uygarlıktır.
Çin uygarlığı: Pusula, matbaa ve kağıdı bulan uygarlıktır.
Yunan uygarlığı: Yunanistan’da kurulan şehir devlet halinde yönetilen uygarlıktır.
Fenike uygarlığı: Şehir devletleri halinde denizciliğe adım atan ilk uygarlıktır.
Roma uygarlığı: İtalya’da kurulan doğu ve batı Avrupa’ya kadar ilerleyen uygarlıktır.
İran uygarlığı: Persler tarafından kurulan diğer bir tabirle barbarlar olarak adlandırılmış uygarlıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir