İlk Atom Modelleri İle Bohr Atom Modeli Arasındaki En Önemli Benzerlikler ve Farklılıklar

İlk Atom Modelleri
Atom çekirdeği + yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşur. Elektronlar çekirdeğin etrafında dairesel bir yörüngede hareket ederler.

Bohr Atom Modeli
Çekirdeğin etrafında dairesel hareket çizen elektronlar etrafına ışık saçmazlar. Elektronlara verilecek enerji miktarı normalinden çok daha fazlasını geri vermektedir.

İlk ve Bohr Atom Modelinin Arasındaki Farklar
Atom modelinin merkezinde proton ve nötron bulunur, Bohr atom modelinde bunlar yoktur.

İlk atom modelinde atomlar parçalanmaz, fakat bohr atom modelinde atomlar parçalanabilir.

İlk atom modeli aha fazla gelişmiş olsa dahi bohr atom modeline göre daha az yakındır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir