İklimin Canlılar Üzerindeki Etkileri

Bölgelere göre iklimsel değişiklikler görülür. Geniş ve değişmeyen iklimsel durumlar farklılıklar göstermektedir. Belli bir coğrafya üzerinde zaman dayalı bir biçimde etkisini gösteren hava olayları da olmaktadır. İklim, canlılar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İnsanların, yaşadıkları bölgenin iklimine göre yaşamlarını şekillendirir. Doğadaki canlılarda aynı şekilde iklimsel özelliklere göre değişim göstererek adaptasyon sağlarlar. Her canlının yaşamını sürdürdüğü iklimler birbirine göre hep farklıdır.

İklimin canlılar üzerinde etkileri;

Su kaynaklarının olduğu iklim yerlerinde canlılar oldukça fazladır. Bölgede yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesine elverişli halde odluğuna işaret eder. Canlılar suya kolaylıkla ulaşarak devam eder. Su kaynakları tüm canlılar için odlukça önemlidir. Yaşamlarını sürdürmeleri için gereklidir.

İnsan sağlığını olumlu ve olumsuz yönde etkiler. Çok sıcaklar insanları bunalttığı gibi soğuklardan da etkileneceğinden sosyal faaliyetlere katılamazlar.

İklim türüne göre bitki örtüsü şekillenir.

Toprak yapısındaki farklılıklardan dolayı tarımcılık ve ekonomik faaliyetler yürütülür.

İnsanlar barınma ihtiyaçları duyduğundan dolayı hayatlarını uygun iklim koşullarında devam ettirmek isterler.

İklimlerin olumsuz olması göçlere sebep olur.

Ekonomik faaliyetler fiziksel ve çevresel olarak etki yaratmaktadır.

İnsanların karakterlerini, kültürel etkileşimi ve yaşamının şekillenmesini etkiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir