İbni Sina Hayatı

İbn-i Sina 1980 yılında Özbekistan sınırları içerisinde Buhara şehrinde dünyaya gelmiştir. Önemli yazar, filozof, tıp ve bilim adamı olarak tanınmıştır. Çalışmaları ile insanlık tarihine önemli etki yaratmıştır.

Astroloji ve simya alanında yapılan çalışmalara itibar etmemiştir, çalışmalarında aldığı sonuç her elementin kendine özgü değerlere sahip olduğudur. Simya alanının o dönemlerde çalışmaları değersiz elementleri değiştirerek altın ve gümüş gibi değerlere dönüştürme çabasını tamamen hayalden ibaret olduğunu göstermiştir.

Mekanik alanında çalışmalarını cismin kuvvet ile arasındaki bağı araştırmıştır. Cisim hareketliliğini sağlamak adına hava akımının gerçekleşmesi, cisme olan direnme ve taşıma özelliklerini göstermiştir. Birbirleri ile bağdaşmayacak şekilde görevlerini yerine getirdiklerini ifade etmiştir.

İbni Sina her şeyden önce hekimdir. Tıpla ilgili çeşitli çalışmalar yaparak kalp-damar hastalıkları üzerine dikkat çekmiştir. Adıyla özleşen ve 16. yüzyılın Doğu ülkelerinin 19. yüzyılında “el-Kânûn fî’t-Tıb” adlı eseri akla gelmektedir. Eserleri beş ayrı kitaptan oluşmaktadır.

– Anatomi ve koruyucu hekimlik
– Basit ilaçlar
– Patoloji
– İlaçlar ve cerrahi yöntemlerle tedavi
– İlaçların terkipleri hakkında bilgi

Beş ayrı eserini tıp alanında yayınlamıştır. Eserleri incelendiğinde oldukça disiplinli ve cerrahi tedaviler ile sağlık sorunlarına çözüm getirebileceği gösterilmiştir. Ameliyatlarda kullanılabilecek aletlerin listesi ve ihtiyaçlarını belirlemiştir.

İslam düşüncesinde seçkin ve özgünlük alanında mükemmel bir felsefi düşüncesi vardır. Ahlak ve siyasete kadar değerlerini koruyarak devamlı elde tutmuştur. Helenistik dönemlerinde Platoncu kimliği ile Aristotelesçiliği, felsefi olarak İslami söylemi ortaya çıkarmıştır. Bir çok İslami bilgin tarafından ağır eleştiriler altında kalmıştır. Tıp ve modern tıbbın doğuşunda önemli katkıları bulunmuştur.

İbni Sina Eserleri
El-Kanun fi’t-Tıb (“Hekimlik Yasası”); Kitabü’l-Necat (“Kurtuluş Kitabı”); Risale fi-İlmü’l-Ahlak (“Ahlak Konusunda Kitapçık”); İşarat ve’l-Tembihat (“Belirtiler ve Uyarılar”); Kitabü’ş-Şifa (“Sağlık Kitabı”).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir