Hücre Nedir

Hücre canlıların yapısının ve işlevsel özelliklerini taşıyan özelliklerin yapı birimine denir. Hücre kelimesinin karşılığı odacık olmaktadır. Hücre ilk defa Robert Hooke tarafından ön plana çıkartıldı. Hücrenin içersinde zar, sitoplazma, çekirdek vardır. Hücreler gözle görülmeyecek kadar küçük olduklarından dolayı incelenmesinde mikroskoplar kullanılır.

Hücreler dokuları oluşturup onlar ise organların bir araya gelmesini sağlarlar. Tüm hücreler aynı yapıya sahip olarak işlevsel özellikleri benzerdir. Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturarak onlarda vücudumuzda çeşitli görevleri yapmak için dağılırlar.

Hücrelerin bölümleri vardır.

Özü bitkisel ve hayvansal olan organizmalar hücrelerden meydana gelmiştir.

Hücrenin Bölümleri: hücre zarı, sitoplazma, endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, Lizozom, Mitokondri, Kloroplast, Sentrozom ve Çekirdektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir