Göktürk Devletinin Özellikleri

Tarihte Türk adına sahip olan ilk Türk devleti olmuştur. Türkler tarihte bozkır ve yerleşik uygarlık döneminde Türk boylarının başındaki hakanlar sülalesi 552-745 yılları arasında kurup yönettikleri devlet olmuştur. Yönetimi babadan oğla geçen hakanlık uygulanırdır.

Orta Asya’da hüküm sürmüştür. Başkentleri Ötigen kentiydi. Devletin başında olana Kağan, soyundan gelenlere Tigin denirdi. Ülkenin doğrusunu Bumin tarafından yönetilirdi, batısında kardeşi olan İstemi Kağan tarafından yönetilir ama doğuya bağlıydı. Bumin’in ölümünden sonra doğu ve batının yöneticisi İstemi Kağan başa geçmiştir.

522 yılında Bumin Han tarafından kuruldu.

Orta Asya’daki Türk boyları egemenliğine almıştır.

İstemi Kağan’a batının yönetimi verildi.

Batı Türkleştirilmiştir.

Asya’nın en büyük ikinci Türk devletidir.

Millet ve devlet yönetimi gelişmiştir.

İpek yolunun kontrolü Türklerin elindedir.

Çini himayelerini altına alarak üstünlüklerini gösterdiler.

582 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı.

Doğu Göktürk Devleti 630 yılında Çin’in egemenliğine girdi, Batı Göktürk Devleti 658 yılında Çin’in egemenliğine girmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir